Жезқазған қаласының білім бөлімінің КМҚК №8 «Айсұлу» Инклюзивті бөбекжайы»
0
Нормативтік құқықтық актілері
  1. Қазақстан Республикасының 27.07.2007ж №319–III «Білім туралы» Заңы (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген 09.04.2016 ж. №501-V; ҚР Заңы  13.11.15 ж. № 398-V
  2. Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылдың 11 шілдедегі №151- Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы (24.11.2015ж жағдай бойынша өзгертулер мен толықтырулар)
  3. 2016ж 1 наурыздағы №205 Қазақстан Республикасының Президентімен бекітілген «2016-2019жж Қазақстан Республикасының білім және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы».
  4. 2012ж 23 тамыздағы «Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру» Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. 2016ж 13 мамырдағы №292 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы негізіндегі өзгертулер мен толықтырулар.
  5. 2016ж 22 маусымдағы Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрінің №391 бұйрығымен бекітілген «1 жастан 6 (7) жас аралығындағы Мектепке дейінгі тәрбие және білім берудің үлгілік оқу жоспары».
  6. Нұсқаулық – әдістемелік хат «2016 – 2017 оқу жылына мектепке дейінгі ұйымда тәрбие-білім беру үдерісін ұйымдастыру туралы» 2016ж 07 маусым №шығыс: 02-6/247.
  7. 2015ж 17 наурыздағы Қазақстан Республикасының ұлттық экономика Министрінің №217 бұйрығымен бекітілген Санитарлық ережелер «Балаларға мектепке дейінгі тәрбие және білім беру нысандарына санитарлы-эпидемиологиялық талаптар».
  8. КМҚК №8 «Айсұлу» Инклюзивті бөбекжайының Жарғысы.